12 ماه ضمانت
لطفا جهت استفاده از خدمات گارانتی، با شماره 6666666-021 تماس حاصل نمایید.

جهت اطلاع از خدمات گارانتی به موارد ذیل توجه فرمایید و دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

شرایط ضمانتنامه:

  •  کارت گارانتی با مهر و امضای فروشنده همراه با درج تاریخ خرید معتبر می باشد.

  •  در طول مدت این ضمانتنامه، دستگاه شما برای یکبار شامل خدمات گارانتی می باشد.

  •  ضمانت نامه جهت تعمیر دستگاه می باشد و به معنی تعویض دستگاه نیست.

  • به دلیل عدم صدور المثنی، در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دقت فرمایید.

موارد ابطال ضمانتنامه:

  •  گارانتی فقط در قبال تعمیر توسط نمایندگی های مجاز مرکز خدمات کادکس بوده و هرگونه تغییر در شکا ظاهری دستگاه یا تعمیرات توسط عوامل غیرمجاز باعث ابظال ضمانتنامه می گردد.

  • خرابی های ناشی از نوسانات برق، آتش سوزی، آب خوردکی، شکستگی و استفاده غیر اصولی از دستگاه شامل ضمانتنامه نمیشود.

  •  قطعات جانبی و موارد مصرفی از جمله سه نظام، کابل، ذغال، پوسته، بلبرینگ، شارژر، باطری و ...سامل گارانتی نمیشود.

  •  در هنکام خرید از سالم بودن برچسب ضمانتنامه، تطابق سریال محصول و شماره ذکر شده در کارت گارانتی اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت مرکز خدمات هیچگونه مسؤلیتی نخواهد داشت.

  •  استفاده نادرست از دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعمل های داخل دفترچه راهنما

جهت مشاهده نمایندگان هر استان روی نام استان کلیک کنید.